Yom Kippur

Yom Kippur (יום כיפור yom kippūr) atau Hari Pendamaian (hari grafirat) adalah hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi.[1] Perayaan ini jatuh pada tanggal 10 Tisyri dalam kalender Yahudi.[1] Walaupun disebut perayaan, sebenarnya dilakukan puasa selama 25 jam, dihitung dari terbenamnya matahari.[2] Pengecualian diberikan kepada mereka yang sakit dan anak-anak.[3] Dasar penyelenggaraan perayaan ini berasal dari Pentateukh.[4] Hari raya ini adalah satu-satunya dalam hari raya Yahudi yang tidak ditunda apabila berbenturan dengan hari Sabat.[4]

Comments