PEMBICARAAN DENGAN TUHAN

Ketika seorang pemuda berbincang-bincang dengan Tuhan,

Maka pemuda  tersebut menanyakan hal berikut ini:
"Tuhan saya boleh tahu kira-kira berapa lama bagi Tuhan untuk berjuta-
juta tahun di bumi?"

Tuhan menjawab:
"AnakKu, bagiku berjuta-juta tahun sama dengan beberapa detik saja."

Kembali pemuda tersebut bertanya:
"Kalau begitu untuk berjuta-juta dollar di bumi berapakah besarnya itu
bagi Tuhan?"

Tuhan menjawab:
"AnakKu, berjuta-juta dollar bagi-Ku hanya beberapa sen saja."

Si pemuda melanjutkannya:
"Kalau demikian berkenanlah kiranya Engkau Tuhan memberikan saya satu
sen saja."

Tuhan menjawab:
"Anak-Ku untuk mendapatkan satu sen dari saya engkau perlu bersabar
barang satu menit saja ....!"

Comments